Dziennik budowy

Przewidywany termin zakończenia budowy – I kwartał 2025