Promocja

PROMOCJA 2023

Kup Apartament w Kompleksie Biały Kamień do końca 2023 roku i zyskaj:

icon

Bezpłatny tygodniowy pobyt z zabiegami leczniczymi w Hotelu &Medi-SPA Biały Kamień

icon

7 nocy w komfortowym pokoju Lux lub Family Lux

icon

Śniadania w formie bufetu

icon

Zabiegi lecznicze:

elektroterapia, laseroterapia, ultradźwięki, terapia polem magnetycznym, kąpiele solankowe, krioterapia miejscowa, masaże lecznicze, okłady borowinowe, drenaż limfatyczny

image
image
image
image
icon

Opłaty notarialne po stronie Inwestora.

Inwestor pokrywa opłaty notarialne związane z zakupem apartamentu w Kompleksie Biały Kamień.

icon

Zwrot podatku VAT od transakcji zakupu apartamentu.

Podatek VAT od transakcji zakupu apartamentu odliczyć w całości może zarówno klient kupujący lokal na firmę oraz osoba fizyczna. Zwrot podatku VAT możliwy jest dla wszystkich, dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

icon

WAŻNE:

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku VAT apartament musi być przeznaczony na wynajem a nie na własne potrzeby.

Zwrot podatku VAT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 1. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Nr 54, pozycja 535 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Przez działalność gospodarczą rozumie się m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.), za towar można uznać m.in. budynki (zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.). Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, obejmuje także wykonywanie usług najmu (co nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej.
 2. Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT., w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT). Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (zgodnie z 87 ust. 5 a ustawy o VAT).
icon

Co zrobić aby skorzystać z prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z nabyciem lokalu?

 • Przed nabyciem lokalu lub przed otrzymaniem pierwszej faktury zaliczkowej należy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R czyli zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, na formularzu VAT-R przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniejszy termin, to dzień przed wpłatą zaliczki za lokal). Samo zgłoszenie się jako czynny podatnik VAT jest bezpłatne. Jeśli zgłaszający się jako podatnik VAT chce otrzymać zaświadczenie o rejestracji, powinien uiścić opłatę skarbową w wysokości 170zł (opłatę skarbową wnosi się na konto urzędu miasta.)
 • Po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup apartamentu i każdej następnej raty) od developera, należy ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne deklaracje VAT-7
 • Wraz z comiesięczną deklaracją podatkową należy składać wniosek o zwrot podatku VAT
 • Zwrot podatku VAT jest dokonywany przez właściwy Urząd Skarbowy w terminie 180 dni lub 60 dni od złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym)
 • Jeżeli zarejestrujecie się Państwo jako czynny podatnik VAT deklaracje VAT-7 należy w każdym miesiącu roku. Przypadku miesiąca bez faktury za ratę za zakup apartamentu należy złożyć tzw. deklarację zerową.
 • Samo zgłoszenie do rejestru podatników VAT nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.
 • Po zakupie apartamentu powinni Państwo wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( w rodzaju działalności gospodarczej należy wskazać najem wraz z odpowiednik kodem PKD)
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać status czynnego podatnika VAT (zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R). W przypadku osób, które prowadząc działalność gospodarczą skorzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT, w celu uzyskania zwrotu VAT od nabycia apartamentu, będą zmuszone do rezygnacji z tego zwolnienia i złożenia zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć w Urzędzie Skarbowym przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi wpłata pierwszej zaliczki, przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż apartamentu.
 3. Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc, w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową) – (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.). W przypadku powstania różnicy, tj.: nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie lub żądać jej zwrotu (zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.).

  Masz Pytania?

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

  Lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!